Bir Kristal Berraklığında: Camın Özellikleri

Bir Kristal Berraklığında: Camın Özellikleri

Cam; metal silikat, fosfat ya da boratlarının karışımından oluşan ve pek çok yönden sıvılara benzeyen amorf bir malzemedir. Hatta camlara “süper-donuk sıvılar” da denir. “Sır” ise, silika gibi maddelerin eritilip dondurulmasıyla oluşan ve kaplamada kullanılan camsı yapıdır. Camsı yapı bozulmaya meyilli bir haldir (kristalize olmaya). Bu, özellikle şeffaflık gibi pek çok niteliği etkiler. Yaygın camlar [...]