Tarihin Tozlu Sayfaları: Ansiklopedinin Tarihi

Tarihin Tozlu Sayfaları: Ansiklopedinin Tarihi

Birçok neslin sayfalarını karıştırdığı, adeta hayatı keşfettikleri ansiklopedi, Yunanca "ἐγκύκλιος παιδεία (enkyklios paideiadan)" sözcüğünden gelmekte olup "bilgi dairesi, bilgi çemberi, genel eğitim ve öğretim" gibi bir anlam taşımaktadır.[1] Ansiklopedi, diğer bütün bilgi kaynakları gibi içinden çıktıkları toplumların siyasi, ekonomik ve toplumsal formasyonlarını birebir yansıtırlar, böylelikle de onların tarihsel süreçlerini incelerken dönemlere ilişkin anlamlı bilgilere ulaşmak [...]