Derin Deniz Devliği: Okyanusların Titanları Neden Diplerde Sürünüyor?

Derin deniz devliği, bazı dip canlılarının sığ sularda yüzen akrabalarından daha büyük olması fenomenidir. Aslında bu boyut, derin denizlerdeki kıtlık, sıcaklık düşüklüğü ve azalan avlanmayla ilgilidir. En bilindikleri isopodlar, denizanaları, ostrakodlar, deniz örümcekleri, tırnaksılar, kürek balıkları, vatozlar, ahtapot ve mürekkep balıklarıdır.

Sıcaklığın Boyuta Etkisi

Kabuklularda, düşen sıcaklıkla birlikte büyük boylara rastlanır, hatta bu su dışında kalan yaşam alanları için de geçerlidir.[1] Düşük sıcaklık canlı bireylerin hücre boylarını büyüttüğü gibi ömürlerini de uzatabilir – ikincisi genellikle geciken erginlik nedeniyle gerçekleşir.[2] Aslında sıcaklığın tüp solucanlarının boyutlarına kayda değer etkisi yoktur. Ancak sıcak bölgelerde yaşayanlar daha hızlı olgunlaşıp 2 yıl kadar yaşayabilirken soğuk bölgedeki bazı tüp solucanları yavaş büyür ve 250 yıl yaşayabilir.[3]

Reklamlar

Yiyecek Kıtlığı

Derin denizlerdeki dev bedenlerin daha kısa sürede daha geniş bir alanda yiyecek aramak için bir avantajdır.[2] Ayrıca bazı derin deniz kabukluları beş yıl kadar beslenmeden yaşayabilmektedir.[4] Bunda da 400 metreden derin suların metabolizma yavaşlatan etkisinin etkin olduğu bilinmektedir.

Azalan Avlanma Dürtüsü

Metabolik faaliyetlerin yavaşlamasını takiben derin deniz canlılarında daha ender avlanma görülür ve bu da av durumuna daha az düşmeyi beraberinde getirir.

Kaynakça:
1. S. F. Timofeev (2001), Bergmann’s Principle and Deep-Water Gigantism in Marine Crustaceans, sf: 646–650.
2. G. Gad (2005), Giant Higgins-larvae with paedogenetic reproduction from the deep sea of the Angola Basin? Evidence for a new life cycle and for abyssal gigantism in Loricifera?, sf: 59–75.
3. Ian R. MacDonald (2002), Stability and Change in Gulf of Mexico Chemosynthetic Communities.
4. The Japan Times.